โปรแกรมออกแบบ 2 มิติ
AUTOCAD DESIGN SUITE
ชุดโปรแกรม AutoCAD พร้อมด้วยชุดเครื่องมือช่วยในการออกแบบ อาทิ AutoCAD Raster Design...
  
AUTOCAD MECHANICAL
โปรแกรม AutoCAD ที่เพิ่มฟังก์ชั่นสำหรับงานออกแบบ และเขียนแบบทางกลโดยเฉพาะ...
  
AUTOCAD ELECTRICAL
ซอฟต์แวร์ AutoCAD ที่เพิ่มฟังก์ชั่นสำหรับการออกแบบ และเขียนแบบวงจรควบคุม...
  
โปรแกรมออกแบบ 3 มิติ
PRODUCT DESIGN SUITE
เหมาะสมสำหรับงานออกแบบผลิตภัณฑ์และงานวิศวกรรมเครื่องกลทั่วไป...
  
FACTORY DESIGN SUITE
เหมาะสมสำหรับงานออกแบบโรงงานและสายการผลิต ซึ่งจะมาพร้อมกับเครื่องมือพิเศษ...
  
AUTOCAD INVENTOR LT SUITE
ในชุดประกอบด้วยโปรแกรม Inventor LT และ AutoCAD LT ...
  
โปรแกรมสำหรับงาน CAM
INVENTOR HSM
เป็นโปรแกรม Inventor (CAD) และ HSM (CAM) ที่ช่วยคนออกแบบ, วิศวกร และคนโปรแกรม...
  
InventorCAM
โปรแกรม CAM ที่ติดตั้งและทำงานบนซอฟต์แวร์ Autodesk Inventor สามารถสร้าง G-Code...
  
  
 
โปรแกรมวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
NASTRAN IN-CAD
เป็นโปรแกรมวิเคราะห์ความแข็งแรงวัสดุด้วยวิธี Finite Element Analysis (FEA)...
  
AUTODESK MOLDFLOW
เป็นซอฟต์แวร์การจำลองการทำงานของแม่พิมพ์ฉีด โดยมีเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ...
  
CADMOULD 3D-F
เป็นซอฟต์แวร์ CAE ที่ช่วยในการจำลองและวิเคราะห์การไหลของพลาสติกสำหรับงานฉีด...
  
โปรแกรมออกแบบเฉพาะทาง
ShipConstuctor®
เป็นชุดซอฟต์แวร์ CAD/ CAM/ Data Management ที่ติดตั้งและทำงานบนซอฟต์แวร์ AutoCAD...
  
COPRA® Roll Forming
เป็นซอฟต์แวร์สำหรับออกแบบงานรีดโลหะแผ่น รวมถึงรูปร่าง, ตำแหน่ง, จำนวนลูกรีด...
  
  
 
3D Printer
SIMPLIFY 3D
มืออาชีพของความคล่องตัวในการพิมพ์ชิ้นงานต้นแบบ 3 มิติ...
  
MakerBot® Desktop 3D Printer
เครื่องพิมพ์ 3 มิติคุณภาพสูงราคาย่อมเยาว์จากอเมริกา ...
  
Kossel Mini 3D Printer
เครื่องพิมพ์แบบ 3 มิติราคามิตรภาพจากประเทศอังกฤษ...
  
3D PRINTER Filament
PLA เป็นพลาสติกประเภท Thermoplastic ซึ่งไม่เป็นพิษและย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ...
  
  
 
  
 
Free Web Hit Counter

        © 2017 N.R. Automation Systems Co.,LTD. All Rights Reserved.