โปรแกรมออกแบบ 2 มิติ
•   AUTOCAD DESIGN SUITE
•   AUTOCAD MECHANICAL
•   AUTOCAD ELECTRICAL
โปรแกรมออกแบบ 3 มิติ
•   PRODUCT DESIGN SUITE
•   FACTORY DESIGN SUITE
•   AUTOCAD INVENTOR LT SUITE
โปรแกรมสำหรับงาน CAM
•   INVENTOR HSM
•   InventorCAM
โปรแกรมวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
•   NASTRAN IN-CAD
•   AUTODESK MOLDFLOW
•   CADMOULD 3D-F
โปรแกรมออกแบบเฉพาะทาง
•   ShipConstuctor®
•   COPRA® Roll Forming
3D Printer
•   SIMPLIFY 3D
•   MakerBot® Desktop 3D Printer
•   Kossel Mini 3D Printer
•   3D PRINTER Filament
3D PRINTER Filament
PLA (Polylactic Acid or Polylactide)
PLA เป็นพลาสติกประเภท Thermoplastic ที่ผลิตจากพืช เช่น ข้าวโพด, ข้าวสาลี, หรือมันฝรั่ง ซึ่งไม่เป็นพิษและย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ 100% PLA มีค่าความถ่วงจำเพาะเฉลี่ยประมาณ 1.27 g/cc มีจุดหลอมเหลวประมาณ 150 °C มี Tensile strength เฉลี่ยประมาณ 45 MPa PLA มีความเปราะมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ ABS และจะเสียรูปเมื่ออยู่ในอุณหภูมิสูงเช่น ตากแดด สีที่จัดจำหน่ายได้แก่
ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene)
ABS เป็นพลาสติกประเภท Thermoplastic ที่ได้จากอุตสาหกรรมปิโตรเลียม มีค่าความถ่วงจำเพาะเฉลี่ยประมาณ 1.06 g/cc มีจุดหลอมเหลวประมาณ 105 °C มีความแข็งแรงใกล้เคียงกับ PLA ข้อดีของ ABS ได้แก่ มีความแข็ง (hardness), และความแกร่ง (toughness) ทำให้มีสมบัติทนแรงกระแทก (impact resistance) ได้ดี ผิวชิ้นงานที่ได้มีความเงางาม ข้อด้อยคือมีขณะพิมพ์จะมีกลิ่นที่รุนแรงและเป็นอันตราย แตกหักได้ง่ายถ้าเย็นตัวเร็ว จึงต้องมี Heating Plate ให้ความร้อนกับชิ้นงาน