บริษัท เอ็น อาร์ ออโตเมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ CAD, CAM, CAE (Computer-aided design (CAD), Computer-aided manufacturing (CAM), Computer-aided engineering (CAE) รวมถึงการให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านวิศวกรรมและกระบวนการผลิต

นอกจากนี้ทางบริษัท ฯ ยังจำหน่าย เครื่องพิมพ์ 3 มิติ MAKERBOT® รวมถึง Filament สำหรับใชัในการผลิตชิ้นงานต้นแบบอีกด้วย

บริษัท เอ็น อาร์ ออโตเมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2538 ปัจจุบันมีพนักงานและวิศวกรผู้ชำนาญการกว่า 20 ท่าน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่มศักยภาพในการออกแบบและการผลิตให้กับกลุ่มลูกค้าทั้งในส่วนการศึกษาและโรงงานอุตสาหกรรม

CAD : ซอฟต์แวร์ออกแบบ, เขียนแบบ Autodesk® Factory Design Suite, Autodesk® Product Design Suite ซึ่งในชุดประกอบด้วย Autodesk Inventor Professional, AutoCAD Mechanical, AutoCAD Electrical, Autodesk Navisworks, 3ds Max Design และอื่นๆ
ซอฟต์แวร์ออกแบบและการผลิตเรือ ShipConstuctor®
ซอฟต์แวร์ออกแบบงานรีดโลหะแผ่น COPRA® Roll Forming
CAM : ซอฟต์แวร์สร้าง NC code สำหรับเครื่อง CNC ได้แก่ INVENTOR HSM , InventorCAM®, HyperMill®
CAE : ซอฟต์แวร์วิเคราะห์งานฉีดพลาสติก CADMOULD®, ซอฟต์แวร์วิเคราะห์งานเป่าพลาสติก B-SIM และ ซอฟต์แวร์วิเคราะห์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง T-SIM