โปรแกรมออกแบบ 2 มิติ
•   AUTOCAD DESIGN SUITE
•   AUTOCAD MECHANICAL
•   AUTOCAD ELECTRICAL
โปรแกรมออกแบบ 3 มิติ
•   PRODUCT DESIGN SUITE
•   FACTORY DESIGN SUITE
•   AUTOCAD INVENTOR LT SUITE
โปรแกรมสำหรับงาน CAM
•   INVENTOR HSM
•   InventorCAM
โปรแกรมวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
•   NASTRAN IN-CAD
•   AUTODESK MOLDFLOW
•   CADMOULD 3D-F
โปรแกรมออกแบบเฉพาะทาง
•   ShipConstuctor®
•   COPRA® Roll Forming
3D Printer
•   SIMPLIFY 3D
•   MakerBot® Desktop 3D Printer
•   Kossel Mini 3D Printer
•   3D PRINTER Filament
AUTOCAD DESIGN SUITE
ชุดโปรแกรม AutoCAD พร้อมด้วยชุดเครื่องมือช่วยในการออกแบบ อาทิ AutoCAD Raster Design ที่ช่วยในการเปลี่ยนไฟล์ drawing ที่เก็บเป็นรูปภาพสแกน (Raster) ให้เป็นไฟล์ AutoCAD® (Vector) , Showcase ที่ช่วยในการ rendering
AUTOCAD DESIGN SUITE 2016 EDITIONS STANDARD PREMIUM ULTIMATE
INCLUDED SOFTWARE
AutoCAD
AutoCAD Raster Design
Showcase
Recap
3ds Max
Alias Design