โปรแกรมออกแบบ 2 มิติ
•   AUTOCAD DESIGN SUITE
•   AUTOCAD MECHANICAL
•   AUTOCAD ELECTRICAL
โปรแกรมออกแบบ 3 มิติ
•   PRODUCT DESIGN SUITE
•   FACTORY DESIGN SUITE
•   AUTOCAD INVENTOR LT SUITE
โปรแกรมสำหรับงาน CAM
•   INVENTOR HSM
•   InventorCAM
โปรแกรมวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
•   NASTRAN IN-CAD
•   AUTODESK MOLDFLOW
•   CADMOULD 3D-F
โปรแกรมออกแบบเฉพาะทาง
•   ShipConstuctor®
•   COPRA® Roll Forming
3D Printer
•   SIMPLIFY 3D
•   MakerBot® Desktop 3D Printer
•   Kossel Mini 3D Printer
•   3D PRINTER Filament
AUTOCAD ELECTRICAL
AutoCAD Electrical คือ ซอฟต์แวร์ AutoCAD ที่เพิ่มฟังก์ชั่นสำหรับการออกแบบ และเขียนแบบวงจรควบคุมของเครื่องจักรและงานไฟฟ้าควบคุมต่างๆ เช่น การเขียนวงจร PLC, วงจรควบคุมมอเตอร์, หรือวงจรควบคุมระบบอัตโนมัติต่างๆ รวมไปถึงวงจรนิวแมติกส์, ไฮดรอลิกส์, และแผนภาพ P&ID
จุดเด่นของ AutoCAD Electrical ได้แก่
  • มีไลบรารี่สัญลักษณ์ และแบบของอุปกรณ์มาตรฐาน ครอบคลุมมาตรฐานสำคัญทั่วโลก เช่น IEC (ยุโรปและ เอเชีย), JIS (ญี่ปุ่น), JIC (อเมริกา), GB (จีน), และ AS(ออสเตรเลีย)
  • มีฐานข้อมูลอุปกรณ์ทางไฟฟ้าของผู้ผลิตรายต่างๆทั่วโลก เช่น Allan-Bradley, ABB, SQD, Fuji, Omron, SIEMENS, Mitsubishi และอื่นๆ ทำให้สามารถเขียนวงจร โดยเลือกใช้ยี่ห้อและรุ่นของอุปกรณ์ต่างๆได้ทันที
  • สามารถสร้าง Wire Numbers และ Tag กำกับอุปกรณ์ให้เองโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะไม่มีการซ้ำกันเลย
  • มีฟังก์ชั่นเตือนให้ทราบถึงข้อผิดพลาดเมื่อมีการกำหนดข้อมูลที่ไม่ถูกต้องให้กับวงจร เช่น มีการแจ้งเตือนหากกำหนดหมายเลขสายไฟซ้ำกัน
  • สร้างความสัมพันธ์แบบ Parent/Child ขึ้นระหว่างอุปกรณ์ได้ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่าง Coil และ Contacts ซึ่งจะช่วยให้มีการเตือนมีการกำหนดหน้า Contacts เกินลิมิตของอุปกรณ์ยี่ห้อนั้นๆ
  • มีฟังก์ชั่นเขียนแบบเฉพาะทางไฟฟ้า เช่น การเขียนสายไฟสามเฟส (3, 4,และ 5 สาย), การตัดสายไฟ (Trim), การเลื่อน(Scoot) และการจัดแนวอุปกรณ์ ซึ่งช่วยให้การเขียนแบบเร็วขึ้นมาก
  • สามารถสร้างแบบแปลน PLC I/O จากข้อมูลการออกแบบที่รับมาจากไฟล์ Spreadsheets อัตโนมัติ
  • สามารถเขียนแบบ Panel เพื่อวางเลย์เอ้าท์อุปกรณ์ทั้งในตู้และนอกตู้ Control Cabinet ได้ โดยจะตรวจสอบวงจร Schematics แล้วแจ้งให้ทราบว่าได้ลงอุปกรณ์ในตู้ครบแล้วหรือยังอีกด้วย ช่วยป้องกันการตกหล่นของรายการสั่งซื้อของได้
  • สามารถสร้างรายงานในรูปแบบต่างๆ ได้ เช่น BOM, Cable List, Terminal Reports, และ Wire List เป็นต้น โดยรายงานทั้งหมดจะสร้างมาจากวงจร Schematics ทำให้รวดเร็ว ถูกต้อง
  • สามารถนำแบบแปลนเดิมกลับมาใช้ซ้ำได้ โดยสามารถปรับแก้รายละเอียดของชุดแบบแปลน ไม่ว่ามีจำนวนเท่าใดได้ในเวลาอันรวดเร็ว และสะดวก