โปรแกรมออกแบบ 2 มิติ
•   AUTOCAD DESIGN SUITE
•   AUTOCAD MECHANICAL
•   AUTOCAD ELECTRICAL
โปรแกรมออกแบบ 3 มิติ
•   PRODUCT DESIGN SUITE
•   FACTORY DESIGN SUITE
•   AUTOCAD INVENTOR LT SUITE
โปรแกรมสำหรับงาน CAM
•   INVENTOR HSM
•   InventorCAM
โปรแกรมวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
•   NASTRAN IN-CAD
•   AUTODESK MOLDFLOW
•   CADMOULD 3D-F
โปรแกรมออกแบบเฉพาะทาง
•   ShipConstuctor®
•   COPRA® Roll Forming
3D Printer
•   SIMPLIFY 3D
•   MakerBot® Desktop 3D Printer
•   Kossel Mini 3D Printer
•   3D PRINTER Filament
ในชุดประกอบด้วยโปรแกรม Inventor LT และ AutoCAD LT เพื่อช่วยในการออกแบบชิ้นส่วนทางกลอย่างมืออาชีพ และมีประสิทธิภาพ
FEATURE INVENTOR LT INVENTOR INVENTOR PROFESSIONAL
Digital Prototyping
Easy-to-use 3D mechanical design
3D part modeling
Free-form modeling
Direct editing
Real-time design visualization
Large Assembly Design  
Sheet Metal Design  
Rules-based design/automation  
Catalog/purchased/standard part library  
Frame and weldment design  
Plastic parts design  
Native translators
Professional drafting and documentation tools
Automatic drawing view creation
BOM generation  
Complete Plastic Mold Design    
Tube & Pipe Design    
Cable & Harness Design    
Validate performance with simulation and FEA