โปรแกรมออกแบบ 2 มิติ
•   AUTOCAD DESIGN SUITE
•   AUTOCAD MECHANICAL
•   AUTOCAD ELECTRICAL
โปรแกรมออกแบบ 3 มิติ
•   PRODUCT DESIGN SUITE
•   FACTORY DESIGN SUITE
•   AUTOCAD INVENTOR LT SUITE
โปรแกรมสำหรับงาน CAM
•   INVENTOR HSM
•   InventorCAM
โปรแกรมวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
•   NASTRAN IN-CAD
•   AUTODESK MOLDFLOW
•   CADMOULD 3D-F
โปรแกรมออกแบบเฉพาะทาง
•   ShipConstuctor®
•   COPRA® Roll Forming
3D Printer
•   SIMPLIFY 3D
•   MakerBot® Desktop 3D Printer
•   Kossel Mini 3D Printer
•   3D PRINTER Filament
AUTOCAD MECHANICAL
AutoCAD Mechanical คือ โปรแกรม AutoCAD ที่เพิ่มฟังก์ชั่นสำหรับงานออกแบบและเขียนแบบทางกลโดยเฉพาะ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานให้วิศวกรเครื่องกลสร้างและแก้ไขงานออกแบบได้รวดเร็วขึ้นกว่าที่เคยทำมาก่อน
จุดเด่นของ AutoCAD Mechanical ได้แก่
  • มีชิ้นส่วนมาตรฐาน เช่น สกรู, น๊อต, แหวน ให้เลือกใช้ในงานออกแบบโดยไม่ต้องสร้างเอง
  • มีเครื่องมือเฉพาะทาง เช่น คำสั่งสร้างเส้น Center Line แบบอัตโนมัติ, การสร้างเส้นร่าง, และมี Hatch ให้เลือกมากมาย
  • สามารถสร้างเส้นบอกขนาดพร้อมสัญลักษณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องสวยงาม รวดเร็วมากขึ้น ระบบเส้นบอกขนาดอัจฉริยะจะช่วยจัดรูปแบบของงานเขียนแบบได้อย่างลงตัว เช่น จัดเส้นบอกขนาดให้เรียงตัวเว้นระยะกันได้
  • มีเครื่องมือช่วยงานเขียนแบบที่ต้องทำเป็นประจำ เช่นการวาด Title & Revision Blocks, Detailed Views, Hole List, และ Hole Charts เป็นต้น
  • รองรับการเขียนแบบตามมาตรฐานสากล ที่ประกอบไปด้วยฐานข้อมูลการใช้สัญลักษณ์ต่างๆ อาทิเช่น สัญลักษณ์การเชื่อม,สัญลักษณ์ความละเอียดของผิวงาน เป็นต้น ตามมาตรฐานสากล ANSI, JIS, BSI, CSN, GB, ISO, DIN, และ GOST
  • สร้าง BOM และ Part List จากงานเขียนแบบ โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสามารถอัพเดทตามงานเขียนแบบที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้รวดเร็วและแม่นยำ
  • มีระบบการจัดการ Layer ให้โดยอัตโนมัติ ช่วยให้ผู้เขียนแบบสามารถกำหนด สี ชนิดเส้น และเส้นบอกขนาดลงบนแต่ละ Layer ได้เลย
  • ช่วยสร้าง Hidden Lines จากชิ้นงานที่ทับซ้อนกันโดยอัตโนมัติ
  • ตัวช่วยในการคำนวณและออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เช่น เพลา สปริง สายพาน ทำให้เลือกใช้ขนาดที่เหมาะสมและลดเวลาในการออกแบบ
  • รองรับข้อมูลงาน 3 มิติจากซอฟต์แวร์ CAD อื่นๆผ่าน IGES และ STEP และสามารถเปิดไฟล์จาก Inventor เพื่อนำมาสร้าง Drawing