โปรแกรมออกแบบ 2 มิติ
•   AUTOCAD DESIGN SUITE
•   AUTOCAD MECHANICAL
•   AUTOCAD ELECTRICAL
โปรแกรมออกแบบ 3 มิติ
•   PRODUCT DESIGN SUITE
•   FACTORY DESIGN SUITE
•   AUTOCAD INVENTOR LT SUITE
โปรแกรมสำหรับงาน CAM
•   INVENTOR HSM
•   InventorCAM
โปรแกรมวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
•   NASTRAN IN-CAD
•   AUTODESK MOLDFLOW
•   CADMOULD 3D-F
โปรแกรมออกแบบเฉพาะทาง
•   ShipConstuctor®
•   COPRA® Roll Forming
3D Printer
•   SIMPLIFY 3D
•   MakerBot® Desktop 3D Printer
•   Kossel Mini 3D Printer
•   3D PRINTER Filament
AUTODESK MOLDFLOW
เป็นซอฟต์แวร์การจำลองการทำงานของแม่พิมพ์ฉีด โดยมีเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการออกแบบชิ้นส่วน พลาสติกและแม่พิมพ์ พัฒนาจากฐานข้อมูลและการศึกษากระบวนการฉีดพลาสติกของบริษัทชั้นนำทั่วโลก ลดข้อบกพร่องจากการผลิตที่อาจจะเกิดขึ้น ช่วยให้ส่งผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น ประกอบไปด้วย Autodesk Moldflow Adviser ที่ใช้งานง่ายสำหรับนักออกแบบผลิตภัณฑ์ และ Autodesk Moldflow Insight ที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ผลิตแม่พิมพ์และวิศวกรที่ต้องการความถูกต้องแม่นยำสูงสุด