โปรแกรมออกแบบ 2 มิติ
•   AUTOCAD DESIGN SUITE
•   AUTOCAD MECHANICAL
•   AUTOCAD ELECTRICAL
โปรแกรมออกแบบ 3 มิติ
•   PRODUCT DESIGN SUITE
•   FACTORY DESIGN SUITE
•   AUTOCAD INVENTOR LT SUITE
โปรแกรมสำหรับงาน CAM
•   INVENTOR HSM
•   InventorCAM
โปรแกรมวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
•   NASTRAN IN-CAD
•   AUTODESK MOLDFLOW
•   CADMOULD 3D-F
โปรแกรมออกแบบเฉพาะทาง
•   ShipConstuctor®
•   COPRA® Roll Forming
3D Printer
•   SIMPLIFY 3D
•   MakerBot® Desktop 3D Printer
•   Kossel Mini 3D Printer
•   3D PRINTER Filament
/td>
CADMOULD 3D-F
เป็นซอฟต์แวร์ CAE ที่ช่วยในการจำลองและวิเคราะห์การไหลของพลาสติกสำหรับงานฉีด ซึ่งผลการจำลองจะช่วยในการออกแบบชิ้นงานพลาสติก, การออกแบบแม่พิมพ์ และค่าตัวแปรต่างๆ ในการฉีดพลาสติก ประโยชน์ของการใช้ซอฟต์แวร์ อาทิเช่น ช่วยลดต้นทุนการผลิต, ลดเวลาการพัฒนาผลิตภัณฑ์, ลดปัญหาที่จะเกิดกับชิ้นงานและแม่พิมพ์, ลดเวลาและจำนวนครั้งในการลองแม่พิมพ์, ช่วยเพิ่มคุณภาพของสินค้า