โปรแกรมออกแบบ 2 มิติ
•   AUTOCAD DESIGN SUITE
•   AUTOCAD MECHANICAL
•   AUTOCAD ELECTRICAL
โปรแกรมออกแบบ 3 มิติ
•   PRODUCT DESIGN SUITE
•   FACTORY DESIGN SUITE
•   AUTOCAD INVENTOR LT SUITE
โปรแกรมสำหรับงาน CAM
•   INVENTOR HSM
•   InventorCAM
โปรแกรมวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
•   NASTRAN IN-CAD
•   AUTODESK MOLDFLOW
•   CADMOULD 3D-F
โปรแกรมออกแบบเฉพาะทาง
•   ShipConstuctor®
•   COPRA® Roll Forming
3D Printer
•   SIMPLIFY 3D
•   MakerBot® Desktop 3D Printer
•   Kossel Mini 3D Printer
•   3D PRINTER Filament
COPRA® Roll Forming
เป็นซอฟต์แวร์สำหรับออกแบบงานรีดโลหะแผ่น รวมถึงรูปร่าง, ตำแหน่ง, จำนวนลูกรีด ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการออกแบบลูกรีด โดยจะมี Modules ต่างๆ อาทิ
  • COPRA® RF for Sections สำหรับออกแบบงานรีดงานโลหะแผ่น
  • COPRA® RF for Tubes สำหรับออกแบบงานรีดท่อต่างๆ
  • COPRA® RF for Wire Rolling สำหรับออกแบบงานรีดลวด
  • COPRA® RF Roll Technology สำหรับออกแบบลูกรีด
  • COPRA® RF Analysis Tools สำหรับคำนวนการเปลี่ยนรูปของชิ้นงาน
  • COPRA® FEA RF สำหรับวิเคราะห์การยืด, ความเค้น, ความเครียดของชิ้นงาน
  • Flexible Roll forming สำหรับออกแบบงานรีดแบบ Flexible Roll forming (3D-Rollforming)