โปรแกรมออกแบบ 2 มิติ
•   AUTOCAD DESIGN SUITE
•   AUTOCAD MECHANICAL
•   AUTOCAD ELECTRICAL
โปรแกรมออกแบบ 3 มิติ
•   PRODUCT DESIGN SUITE
•   FACTORY DESIGN SUITE
•   AUTOCAD INVENTOR LT SUITE
โปรแกรมสำหรับงาน CAM
•   INVENTOR HSM
•   InventorCAM
โปรแกรมวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
•   NASTRAN IN-CAD
•   AUTODESK MOLDFLOW
•   CADMOULD 3D-F
โปรแกรมออกแบบเฉพาะทาง
•   ShipConstuctor®
•   COPRA® Roll Forming
3D Printer
•   SIMPLIFY 3D
•   MakerBot® Desktop 3D Printer
•   Kossel Mini 3D Printer
•   3D PRINTER Filament
FACTORY DESIGN SUITE
เหมาะสมสำหรับงานออกแบบโรงงานและสายการผลิต ซึ่งจะมาพร้อมกับเครื่องมือพิเศษ Factory Design Utilities ที่จะผสมผสานการทำงานร่วมกันระหว่าง Layout 2 มิติบน AutoCAD และการออกแบบ 3 มิติด้วย Inventor อย่างชาญฉลาด
PRODUCT DESIGN SUITE FACTORY DESIGN SUITE
PREMIUM ULTIMATE STANDARD PREMIUM ULTIMATE
INCLUDED SOFTWARE
Inventor    
Inventor Professional      
AutoCAD
AutoCAD Mechanical
AutoCAD Electrical        
AutoCAD Architecture    
AutoCAD MEP
AutoCAD Raster Design
ReCap
Vault Basic      
Navisworks Simulate    
Navisworks Manage      
3ds Max Design  
Showcase
Alias Design      
Factory Design Utility