โปรแกรมออกแบบ 2 มิติ
•   AUTOCAD DESIGN SUITE
•   AUTOCAD MECHANICAL
•   AUTOCAD ELECTRICAL
โปรแกรมออกแบบ 3 มิติ
•   PRODUCT DESIGN SUITE
•   FACTORY DESIGN SUITE
•   AUTOCAD INVENTOR LT SUITE
โปรแกรมสำหรับงาน CAM
•   INVENTOR HSM
•   InventorCAM
โปรแกรมวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
•   NASTRAN IN-CAD
•   AUTODESK MOLDFLOW
•   CADMOULD 3D-F
โปรแกรมออกแบบเฉพาะทาง
•   ShipConstuctor®
•   COPRA® Roll Forming
3D Printer
•   SIMPLIFY 3D
•   MakerBot® Desktop 3D Printer
•   Kossel Mini 3D Printer
•   3D PRINTER Filament
InventorCAM
InventorCAM เป็นโปรแกรม CAM ที่ติดตั้งและทำงานบนซอฟต์แวร์ Autodesk Inventor สามารถสร้าง G-Code จากไฟล์งาน 3 มิติ เพื่อนำไปสั่งงาน เครื่องจักร CNC milling (เครื่องกัด), CNC lathe (เครื่องกลึง) ได้ InventorCAM ประกอบด้วยโมดูลดังต่อไปนี้ iMachining, 2.5D Milling, HSS (High-Speed Surface Machining), 3D Mill/HSM (High-Speed Machining), 4/5 axis Multi-Sided Indexial Milling, Simultaneous 5 axes milling, Turning และ Advanced Mill-Turn
จุดเด่นของ InventorCAM อยู่ที่โมดูล imachining ซึ่งใช้สำหรับกัดหยาบชิ้นงานโดยใช้เทคโนโลยี High speed machining สามารถลดเวลาการกัดจากวิธีปกติได้ถึง 70% และอายุของ Tool ก็เพิ่มมากขึ้น ทางผู้ผลิต Software ได้ทดลองการกัดจากวัสดุหลากหลายประเภท, Tool และ เครื่องจักรจากหลากหลายผู้ผลิต และได้แปลงผลการทดลองมาเป็นข้อมูล technology wizard ซึ่งผู้ใช้เพียงแค่บอก Spec ของเครื่องจักรที่ใช้, วัสดุที่จะกัด, รูปทรงของดอกกัด และรูปทรงของชิ้นงาน InventorCAM จะคำนวณข้อมูลทั้งหมดผ่าน technology wizard ซึ่งจะแปลงออกมาเป็นเส้นทางเดินของ tool (tool path), feed และความเร็วรอบของดอกกัดให้อัตโนมัติ ซึ่งทางผู้ผลิต software ได้การันตีผลสำเร็จของการกัดในตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ใช้ imachining