โปรแกรมออกแบบ 2 มิติ
•   AUTOCAD DESIGN SUITE
•   AUTOCAD MECHANICAL
•   AUTOCAD ELECTRICAL
โปรแกรมออกแบบ 3 มิติ
•   PRODUCT DESIGN SUITE
•   FACTORY DESIGN SUITE
•   AUTOCAD INVENTOR LT SUITE
โปรแกรมสำหรับงาน CAM
•   INVENTOR HSM
•   InventorCAM
โปรแกรมวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
•   NASTRAN IN-CAD
•   AUTODESK MOLDFLOW
•   CADMOULD 3D-F
โปรแกรมออกแบบเฉพาะทาง
•   ShipConstuctor®
•   COPRA® Roll Forming
3D Printer
•   SIMPLIFY 3D
•   MakerBot® Desktop 3D Printer
•   Kossel Mini 3D Printer
•   3D PRINTER Filament
INVENTOR HSM
เป็นโปรแกรม Inventor (CAD) และ HSM (CAM) ที่ช่วยคนออกแบบ, วิศวกร และคนโปรแกรม CNC สามารถสร้าง Toolpath ชิ้งงาน กลึง กัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จุดเด่นของ INVENTOR HSM ได้แก่
  • สามารถสร้าง Toolpath งานกลึง ทั้งแบบ Facing, Roughing, Grooving, Threading, Drilling และ Profiling
  • สามารถทำ Hole Making สำหรับงานเจาะและ เลือกการสร้าง Toolpath Cycle แบบ Machining Cycles หรือ Canned Cycles (G73, G74, G76, G81-89)
  • รองรับการทำงานแบบ Twin-Turret และ Twin-Spindle Lathes
  • สร้าง Toolpath แบบ Mill / Turn ซึ่งจะเป็นการทำงานทั้งแบบงานกลึงและงานกัดทั้งแบบ 2D และ 3D Milling
  • มี Function สำหรับการยก Cutting Tool ให้ Smooth/Tangent, Lead in/out Moves เพื่อป้องกันอันตรายจาก Cutting Tool ชนชิ้นงานและเพิ่มการเคลื่อนไหวของเครื่องจักรให้ Smoothและเพิ่มอายุการใช้งานของเครื่อง CNC ไดเป็นโปรแกรม Inventor (CAD) และ HSM (CAM) ที่ช่วยคนออกแบบ, วิศวกร และคนโปรแกรม CNC สามารถสร้าง Toolpath ชิ้งงาน กลึง กัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มี Function การทำงานที่ครอบคลุมการทำงานที่หลากหลายสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับรูปแบบชิ้นงานได้ดังนี้ Pocket, Adaptive Clearing, Contour, Parallel, Pencil, Scallop/Constant Stepover, Spiral, Radial, Horizontal Clearing, 3+2 Machining
  • สามารถสร้าง Setup Sheet ที่เข้าใจง่ายระหว่าง User ที่ทำโปรแกรมกับ Operator หน้าเครื่อง CNC เพื่อการ Setup ชิ้นงานและการติดตั้ง Cutting Tool ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด และสามารถออ กเป็น HTML, XML, Excel และ Word ได้อีกด้วย
  • มีโปรแกรมสำหรับตรวจสอบ NC Code ในตัว สามารถแสดงเส้น Toolpath ของ NC Code ที่ ผ่าน Post Processor แล้ว ตลอดจนสามารถส่ง (DNC) โปรแกรม NC Code ไปยังเครื่อง CNC ได้เลย เนื่องจากมีโปรแกรม CIMCO EDIT ในตัว