โปรแกรมออกแบบ 2 มิติ
•   AUTOCAD DESIGN SUITE
•   AUTOCAD MECHANICAL
•   AUTOCAD ELECTRICAL
โปรแกรมออกแบบ 3 มิติ
•   PRODUCT DESIGN SUITE
•   FACTORY DESIGN SUITE
•   AUTOCAD INVENTOR LT SUITE
โปรแกรมสำหรับงาน CAM
•   INVENTOR HSM
•   InventorCAM
โปรแกรมวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
•   NASTRAN IN-CAD
•   AUTODESK MOLDFLOW
•   CADMOULD 3D-F
โปรแกรมออกแบบเฉพาะทาง
•   ShipConstuctor®
•   COPRA® Roll Forming
3D Printer
•   SIMPLIFY 3D
•   MakerBot® Desktop 3D Printer
•   Kossel Mini 3D Printer
•   3D PRINTER Filament
MakerBot® Desktop 3D Printer
เครื่องพิมพ์ 3 มิติคุณภาพสูงราคาย่อมเยาว์จากอเมริกา เข้ามาทลายข้อจำกัดหลายๆ ข้อของนักออกแบบ นักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการรายย่อย และระบบอุตสาหกรรม เพื่อให้การสร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้จริง MakerBot Replicator 5th Generation ได้รับการออกแบบใหม่หมดทั้งในส่วน Hardware และ Software เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพิมพ์ เช่น monitor ที่ทันสมัยและใช้งานง่าย , การเชื่อมต่อที่รองรับผ่านทาง USB, Ethernet และ WIFI


MakerBot Replicator 5th Generation
สามารถพิมพ์ชิ้นงานขนาดใหญ่สุด 25.2 cm. L x 19.9 cm. W x 15.0 cm. H


MakerBot Replicator Z18
สามารถพิมพ์ชิ้นงานขนาดใหญ่สุด 30 cm. L x 30.5 cm. W x 45.7 cm. H