โปรแกรมออกแบบ 2 มิติ
•   AUTOCAD DESIGN SUITE
•   AUTOCAD MECHANICAL
•   AUTOCAD ELECTRICAL
โปรแกรมออกแบบ 3 มิติ
•   PRODUCT DESIGN SUITE
•   FACTORY DESIGN SUITE
•   AUTOCAD INVENTOR LT SUITE
โปรแกรมสำหรับงาน CAM
•   INVENTOR HSM
•   InventorCAM
โปรแกรมวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
•   NASTRAN IN-CAD
•   AUTODESK MOLDFLOW
•   CADMOULD 3D-F
โปรแกรมออกแบบเฉพาะทาง
•   ShipConstuctor®
•   COPRA® Roll Forming
3D Printer
•   SIMPLIFY 3D
•   MakerBot® Desktop 3D Printer
•   Kossel Mini 3D Printer
•   3D PRINTER Filament
SIMPLIFY 3D
มืออาชีพของความคล่องตัวในการพิมพ์ชิ้นงานต้นแบบ 3 มิติ , เพิ่มขีดความสามารถให้คุณบรรลุผลที่มีคุณภาพที่สูงขึ้นกับเครื่องพิมพ์ของคุณ
Hassle-Free Printing
No need to patch together multiple software applications! One powerful application allows you to import, manipulate, repair, slice, preview, and start printing a 3D model in a matter of minutes.


 • Access more than 100 pre-configured profiles, optimized for your printer.
 • Adjust as few or as many settings as you wish.
 • Print over USB or with an SD card.
Lightning-Fast Slicer
Slice your 3D models in seconds, not minutes. Simplify3D is the fastest slicer on the market, allowing you to quickly and easily perform multiple iterations in order to achieve the best quality.


 • Slice complex prints in mere seconds.
 • Preview your 3D part to identify potential areas of improvement.
 • Tweak settings, slice, and repeat as many times as you need to!
Smart Supports
Support generation doesn’t get any easier than this. Automatically generate support based on overhang angles, then add or remove supports as needed.


 • Customize the placement, size, and angle of support material.
 • Snap off supports easily without damaging your part.
 • Enjoy the best of both worlds — sufficient support and cleaner surface finishes.
Optimized Dual Extrusion
Create stunning dual-color parts with Simplify3D’s Dual Extrusion Wizard. Unique features prevent filament from oozing on your print, resulting in crisp, sharp definition between colors.


 • amline the setup of dual-extrusion print jobs.
 • Protect your part from blobs and defects using the Ooze Shield and Prime Pillar.
 • Print the part in one material and the support structures in another, allowing you to use dissolvable filament.
Simplified Multi-Part Printing
Load up the build plate! Easily print multiple parts to save time and increase efficiency.


 • Quickly manipulate where parts are placed to make the most of the build space.
 • Control whether to print continuously layer-by-layer or sequentially.
 • Change settings such as infill, support generation, layer height, and temperature for each part as needed.
Better 3D Printing Results
Stop wasting time, money, and filament on failed or imperfect prints. The highly detailed animated Preview Mode allows you to visualize every aspect of your print before sending a job to the printer.


 • Achieve fine levels of quality with advanced print settings.
 • Estimate print time, material quantity and cost before printing.
 • Preview your print line-by-line or layer-by-layer.