บริษัท เอ็น อาร์ ออโตเมชั่น ซีสเต็มส์ จำกัด

Home| Support| Contact|
         บริษัท เอ็นอาร์ ออโตเมชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทซอฟแวร์อาธิเช่น ซอฟแวร์ประเภท CAD/CAM/CAE รวมถึงการให้คำปรึกษาวิธีการใช้ที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรม และกระบวนการผลิตที่ใช้ซอฟแวร์ช่วยในการบริหารจัดการ โดยบริษัท เอ็น อาร์ ออโตเมชั่น ซีสเต็มส์ จำกัดก่อตั้งเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2538 จนถึงปัจบุบัน มีพนักงานและวิศวกรผู้ชำนาญการทางด้านซอฟแวร์ CAD/CAM/CAE ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพในการออกแบบและการผลิตให้กับกลุ่มลูกค้าทั้งในส่วนของด้านการศึกษา และโรงงานอุตสาหกรรม.

PRODUCT|ผลิตภัณฑ์


TOP
กลับสู่ด้านบนของหน้าเว็บ