HOME ABOUT US PRODUCTS TRAINNING COURSE CONTACT DOWNLOAD

CATEGORY


AUTOCAD MECHANICAL

AutoCAD Mechanical คือ โปรแกรม AutoCAD ที่เพิ่มฟังก์ชั่นสำหรับงานออกแบบและเขียนแบบทางกลโดยเฉพาะ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานให้วิศวกรเครื่องกลสร้างและแก้ไขงานออกแบบได้รวดเร็วขึ้นกว่าที่เคยทำมาก่อน

จุดเด่นของ AutoCAD Mechanical ได้แก่

มีชิ้นส่วนมาตรฐาน เช่น สกรู, น๊อต, แหวน ให้เลือกใช้ในงานออกแบบโดยไม่ต้องสร้างเอง
มีเครื่องมือเฉพาะทาง เช่น คำสั่งสร้างเส้น Center Line แบบอัตโนมัติ, การสร้างเส้นร่าง, และมี Hatch ให้เลือกมากมาย
สามารถสร้างเส้นบอกขนาดพร้อมสัญลักษณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องสวยงาม รวดเร็วมากขึ้น ระบบเส้นบอกขนาดอัจฉริยะจะช่วยจัดรูปแบบของงานเขียนแบบได้อย่างลงตัว เช่น จัดเส้นบอกขนาดให้เรียงตัวเว้นระยะกันได้
มีเครื่องมือช่วยงานเขียนแบบที่ต้องทำเป็นประจำ เช่นการวาด Title & Revision Blocks, Detailed Views, Hole List, และ Hole Charts เป็นต้น
รองรับการเขียนแบบตามมาตรฐานสากล ที่ประกอบไปด้วยฐานข้อมูลการใช้สัญลักษณ์ต่างๆ อาทิเช่น สัญลักษณ์การเชื่อม,สัญลักษณ์ความละเอียดของผิวงาน เป็นต้น ตามมาตรฐานสากล ANSI, JIS, BSI, CSN, GB, ISO, DIN, และ GOST
สร้าง BOM และ Part List จากงานเขียนแบบ โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสามารถอัพเดทตามงานเขียนแบบที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้รวดเร็วและแม่นยำ
มีระบบการจัดการ Layer ให้โดยอัตโนมัติ ช่วยให้ผู้เขียนแบบสามารถกำหนด สี ชนิดเส้น และเส้นบอกขนาดลงบนแต่ละ Layer ได้เลย
ช่วยสร้าง Hidden Lines จากชิ้นงานที่ทับซ้อนกันโดยอัตโนมัติ
ตัวช่วยในการคำนวณและออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เช่น เพลา สปริง สายพาน ทำให้เลือกใช้ขนาดที่เหมาะสมและลดเวลาในการออกแบบ
รองรับข้อมูลงาน 3 มิติจากซอฟต์แวร์ CAD อื่นๆผ่าน IGES และ STEP และสามารถเปิดไฟล์จาก Inventor เพื่อนำมาสร้าง Drawing

© 2018 N.R. Automation Systems Co.,LTD. All Rights Reserved.