HOME ABOUT US PRODUCTS TRAINNING COURSE CONTACT DOWNLOAD

CATEGORY


AUTODESK MOLDFLOW

เป็นซอฟต์แวร์การจำลองการทำงานของแม่พิมพ์ฉีด โดยมีเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการออกแบบชิ้นส่วน พลาสติกและแม่พิมพ์ พัฒนาจากฐานข้อมูลและการศึกษากระบวนการฉีดพลาสติกของบริษัทชั้นนำทั่วโลก ลดข้อบกพร่องจากการผลิตที่อาจจะเกิดขึ้น ช่วยให้ส่งผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น ประกอบไปด้วย Autodesk Moldflow Adviser ที่ใช้งานง่ายสำหรับนักออกแบบผลิตภัณฑ์ และ Autodesk Moldflow Insight ที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ผลิตแม่พิมพ์และวิศวกรที่ต้องการความถูกต้องแม่นยำสูงสุด

© 2018 N.R. Automation Systems Co.,LTD. All Rights Reserved.